Seascape

Seascape leverer konsulenttjenester til rederier, driftsselskaper og bransjeorganisasjoner.
Strategi, organisasjon, mennesker og resultater står i fokus.

Bidragsområder er:

 • Strategiprosesser
 • Utviklingsprosjekter
 • HRM
 • Lederutvikling
 • Analyser og utredninger
 • Miljøundersøkelser
   
  Alt baseres på praktiske konsepter, metoder og programmer, utviklet for våre klienter.

  Som støttespillere for topp og mellomledere, bidrar vi som rådgivere, tilretteleggere og prosjektledere.

Bak Seascape står John Meling med fartstid fra handelsflåten, 15 år på sjø og land i Sjøforsvaret,
5 års erfaring fra operativ rederidrift og snart 10 års erfaring fra internasjonal rådgivning for rederier og driftsselskaper.