Bidrag

Strategiprosesser

 • Bevisstgjøring og motivasjon
 • SWOT-analyser
 • Utvikling av Mål og Strategihåndbok
 • Oppfølging og måling av resultater
   
  Seascape står for strategiprosesser som gir motvekt til lite kostnadseffektive action-orienterte arbeidsformer.

Utviklingsprosjekter

 • Oversiktsanalyser innen definerte områder
 • Kartlegging av prosesser for å sikre detaljert innsikt
 • Prosjektledelse og tilrettelegging ved intern utvikling
 • Endringsledelse - for tilstrekkelig
  involvering, oppslutning og dermed effektiv gjennomføring
   
  Seascape mener det kan skapes mer synergi på tvers av avdelinger, for eksempel mellom drift og befraktning/operasjon.

Human Resource Management

 • Utviking og tilpasning av HRM-konsepter
 • Operativ støtte til HR-ledere
 • Rekruttering og utvelgelse av nøkkelpersonell
   
  Seascape ser tradisjonell personaladministrasjon som viktig, men ikke lenger tilstrekkelig for å sikre effektiv forvaltning av menneskelige ressurser i dagens konkurransesituasjon.

Skreddersydd lederutvikling

 • Rederi- og lederutviklingsprogram for sjø og landansatte
 • Lederutvikling for landbaserte mellomledere
 • Lederutvikling for offiserer
 • Bidrag til og i rederikonferanser
   
  Seascape erfarer at krevende konkurranse og internasjonale personaltrender har gjort lederutvikling til et viktig satsingsområde.

Oversiktsanalyser og utredninger

 • Oversiktsanalyser for ett eller flere rederier
 • Utredninger for bransjeorganisasjoner
   
  Seascape mener at dagens hurtige utvikling, i større grad enn før, nødvendiggjør hyppigere oppdatert oversikt, for å sikre riktig fokus og innsats.

Miljøundersøkelser

 • Spørreundersøkelser
 • Spørreundersøkelse/ intervjuer
 • Analyse og rapportering
   
  Seascape ser innsikt i ansattes oppfattning som avgjørende for effektiv ledelse.